Κλασικά χαλιά |
Κορυφαία ποιότητα
από €50.00
Κορυφαία ποιότητα
από €50.00
Κορυφαία ποιότητα
από €50.00
Κορυφαία ποιότητα
από €50.00
Κορυφαία ποιότητα
από €50.00
Κορυφαία ποιότητα
από €50.00
Κορυφαία ποιότητα
από €50.00
Κορυφαία ποιότητα
από €50.00
Κορυφαία ποιότητα
από €50.00
Κορυφαία ποιότητα
από €50.00
Κορυφαία ποιότητα
από €80.00
Κορυφαία ποιότητα
από €80.00
Κορυφαία ποιότητα
από €80.00
Κορυφαία ποιότητα
από €80.00
Κορυφαία ποιότητα
από €80.00
Κορυφαία ποιότητα
από €80.00
Κορυφαία ποιότητα
από €80.00
Κορυφαία ποιότητα
από €80.00
Κορυφαία ποιότητα
από €80.00
Κορυφαία ποιότητα
από €80.00
Κορυφαία ποιότητα
από €80.00
Κορυφαία ποιότητα
από €80.00
Κορυφαία ποιότητα
από €80.00
Κορυφαία ποιότητα
από €80.00

Χαλί Antique 9129 Cherry

75.00 €

Χαλί Antique,100% Heatset PP,αντιστατικό,αντιμικροβιακό.Βάρος 2300 gr/m².Οι τιμές περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ. 

Χαλί Antique 3035 Berber-Berber

75.00 €

Χαλί Antique,100% Heatset PP,αντιστατικό,αντιμικροβιακό.Βάρος 2300 gr/m².Οι τιμές περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ. 

Χαλί Antique 3035 Cherry-Cherry

75.00 €

Χαλί Antique,100% Heatset PP,αντιστατικό,αντιμικροβιακό.Βάρος 2300 gr/m².Οι τιμές περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ. 

Χαλί Antique 5597 Cherry

75.00 €

Χαλί Antique,100% Heatset PP,αντιστατικό,αντιμικροβιακό.Βάρος 2300 gr/m².Οι τιμές περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ. 

Χαλί Antique 5597 Cream

75.00 €

Χαλί Antique,100% Heatset PP,αντιστατικό,αντιμικροβιακό.Βάρος 2300 gr/m².Οι τιμές περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ. 

Χαλί Antique 6012 Berber-Cherry

75.00 €

Χαλί Antique,100% Heatset PP,αντιστατικό,αντιμικροβιακό.Βάρος 2300 gr/m².Οι τιμές περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ. 

Χαλί Antique 1177 Cream-Cherry

75.00 €

Χαλί Antique,100% Heatset PP,αντιστατικό,αντιμικροβιακό.Βάρος 2300 gr/m².Οι τιμές περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ. 

Χαλί Antique 1332 Cream-Red

75.00 €

Χαλί Antique,100% Heatset PP,αντιστατικό,αντιμικροβιακό.Βάρος 2300 gr/m².Οι τιμές περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ. 

Χαλί Antique 1332 Cherry-Cream

75.00 €

Χαλί Antique,100% Heatset PP,αντιστατικό,αντιμικροβιακό.Βάρος 2300 gr/m².Οι τιμές περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ. 

Χαλί Antique 038 Cream-Berber

75.00 €

Χαλί Antique,100% Heatset PP,αντιστατικό,αντιμικροβιακό.Βάρος 2300 gr/m².Οι τιμές περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ. 

Χαλί Ziegler 443 Yellow-Red

80.00 €

Χαλί Ziegler σε μοναδικά πεπαλαιωμένα σχέδια και χρώματα,100% Heatset PP,αντιμικροβιακό,αντιστατικό.Βάρος 2500 gr/m².Πάχος 10 mm.Οι τιμές περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ. 

Χαλί Ziegler 443 Yellow-Light Beige

80.00 €

Χαλί Ziegler σε μοναδικά πεπαλαιωμένα σχέδια και χρώματα,100% Heatset PP,αντιμικροβιακό,αντιστατικό.Βάρος 2500 gr/m².Πάχος 10 mm.Οι τιμές περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ. 

Χαλί Ziegler 443 Cream-Tile Red

80.00 €

Χαλί Ziegler σε μοναδικά πεπαλαιωμένα σχέδια και χρώματα,100% Heatset PP,αντιμικροβιακό,αντιστατικό.Βάρος 2500 gr/m².Πάχος 10 mm.Οι τιμές περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ. 

Χαλί Ziegler 7709 Tile Red-Cream

80.00 €

Χαλί Ziegler σε μοναδικά πεπαλαιωμένα σχέδια και χρώματα,100% Heatset PP,αντιμικροβιακό,αντιστατικό.Βάρος 2500 gr/m².Πάχος 10 mm.Οι τιμές περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ. 

Χαλί Ziegler 722 Yellow-Red

80.00 €

Χαλί Ziegler σε μοναδικά πεπαλαιωμένα σχέδια και χρώματα,100% Heatset PP,αντιμικροβιακό,αντιστατικό.Βάρος 2500 gr/m².Πάχος 10 mm.Οι τιμές περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ. 

Χαλί Ziegler 726 Blue-Brown

80.00 €

Χαλί Ziegler σε μοναδικά πεπαλαιωμένα σχέδια και χρώματα,100% Heatset PP,αντιμικροβιακό,αντιστατικό.Βάρος 2500 gr/m².Πάχος 10 mm.Οι τιμές περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ. 

Χαλί Ziegler 725 Red-Brown

80.00 €

Χαλί Ziegler σε μοναδικά πεπαλαιωμένα σχέδια και χρώματα,100% Heatset PP,αντιμικροβιακό,αντιστατικό.Βάρος 2500 gr/m².Πάχος 10 mm.Οι τιμές περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ. 

Χαλί Ziegler 699 Red-Yellow

80.00 €

Χαλί Ziegler σε μοναδικά πεπαλαιωμένα σχέδια και χρώματα,100% Heatset PP,αντιμικροβιακό,αντιστατικό.Βάρος 2500 gr/m².Πάχος 10 mm.Οι τιμές περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ. 

Χαλί Ziegler 425 Bone-Bone

80.00 €

Χαλί Ziegler σε μοναδικά πεπαλαιωμένα σχέδια και χρώματα,100% Heatset PP,αντιμικροβιακό,αντιστατικό.Βάρος 2500 gr/m².Πάχος 10 mm.Οι τιμές περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ. 

Χαλί Ziegler 697 Blue-Yellow

80.00 €

Χαλί Ziegler σε μοναδικά πεπαλαιωμένα σχέδια και χρώματα,100% Heatset PP,αντιμικροβιακό,αντιστατικό.Βάρος 2500 gr/m².Πάχος 10 mm.Οι τιμές περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ. 

Χαλί Ziegler 697 Red-Yellow

80.00 €

Χαλί Ziegler σε μοναδικά πεπαλαιωμένα σχέδια και χρώματα,100% Heatset PP,αντιμικροβιακό,αντιστατικό.Βάρος 2500 gr/m².Πάχος 10 mm.Οι τιμές περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ. 

Χαλί Ziegler 374 Bone-Light Blue

80.00 €

Χαλί Ziegler σε μοναδικά πεπαλαιωμένα σχέδια και χρώματα,100% Heatset PP,αντιμικροβιακό,αντιστατικό.Βάρος 2500 gr/m².Πάχος 10 mm.Οι τιμές περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ. 

Χαλί Ziegler 428 Bone-Cream

80.00 €

Χαλί Ziegler σε μοναδικά πεπαλαιωμένα σχέδια και χρώματα,100% Heatset PP,αντιμικροβιακό,αντιστατικό.Βάρος 2500 gr/m².Πάχος 10 mm.Οι τιμές περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ. 

Χαλί Ziegler 376 Light Blue-Light Brown

80.00 €

Χαλί Ziegler σε μοναδικά πεπαλαιωμένα σχέδια και χρώματα,100% Heatset PP,αντιμικροβιακό,αντιστατικό.Βάρος 2500 gr/m².Πάχος 10 mm.Οι τιμές περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ.