Ρολοκουρτίνες(Roller) |
  • 1
  • 2

Plain 1

36.00 €

Roller (Ρολοκουρτίνα)PLAIN. Σύνθεση 100% PES Μη διαφανές Πλάτος πανιού εως 2,00 cm. Τιμή με ενισχυμένο μηχανισμό και πλαστική αλυσίδα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Μικρότερη χρέωση 1,00Χ1,00.

Plain 2

36.00 €

Roller (Ρολοκουρτίνα)PLAIN. Σύνθεση 100% PES Μη διαφανές Πλάτος πανιού εως 2,00 cm. Τιμή με ενισχυμένο μηχανισμό και πλαστική αλυσίδα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Μικρότερη χρέωση 1,00Χ1,00.

Plain 3

36.00 €

Roller (Ρολοκουρτίνα)PLAIN. Σύνθεση 100% PES Μη διαφανές Πλάτος πανιού εως 2,00 cm. Τιμή με ενισχυμένο μηχανισμό και πλαστική αλυσίδα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Μικρότερη χρέωση 1,00Χ1,00.

Beam

44.00 €

Roller (Ρολοκουρτίνα)BEAM. Σύνθεση 100% PES Διαφανές 5%. Πλάτος πανιού εως 2,10 cm. Τιμή με ενισχυμένο μηχανισμό και πλαστική αλυσίδα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Μικρότερη χρέωση 1,00Χ1,00.

Metallics

44.00 €

Roller (Ρολοκουρτίνα)METALLICS. Σύνθεση 100% PES Μη διαφανές. Πλάτος πανιού εως 2,10 cm. Τιμή με ενισχυμένο μηχανισμό και πλαστική αλυσίδα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Μικρότερη χρέωση 1,00Χ1,00.

Classic

46.00 €

Roller (Ρολοκουρτίνα)CLASSIC. Σύνθεση 100% PES Μη διαφανές. Πλάτος πανιού εως 1.80 cm. Τιμή με ενισχυμένο μηχανισμό και πλαστική αλυσίδα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Μικρότερη χρέωση 1,00Χ1,00.

Wood

46.00 €

Roller (Ρολοκουρτίνα)WOOD. Σύνθεση 100% PES Μη διαφανές. Πλάτος πανιού εως 1,80 cm. Τιμή με ενισχυμένο μηχανισμό και πλαστική αλυσίδα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Μικρότερη χρέωση 1,00Χ1,00.

Olive

46.00 €

Roller (Ρολοκουρτίνα)OLIVE. Σύνθεση 100% PES Μη διαφανές. Πλάτος πανιού εως 1.80 cm. Τιμή με ενισχυμένο μηχανισμό και πλαστική αλυσίδα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Μικρότερη χρέωση 1,00Χ1,00.

Leaf

49.00 €

Roller (Ρολοκουρτίνα)LEAF. Σύνθεση 80%VISC-20% PES Διαφανές 5%. Πλάτος πανιού εως 2,10 cm. Τιμή με ενισχυμένο μηχανισμό και πλαστική αλυσίδα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Μικρότερη χρέωση 1,00Χ1,00.

Rain

49.00 €

Roller (Ρολοκουρτίνα)RAIN. Σύνθεση 55%PES-30%VISC-15%LINEN. Μη διαφανές. Πλάτος πανιού εως 2,00 cm. Τιμή με ενισχυμένο μηχανισμό και πλαστική αλυσίδα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Μικρότερη χρέωση 1,00Χ1,00.

Manhattan

54.00 €

Roller (Ρολοκουρτίνα)MANHATTAN. Σύνθεση 100% PES Ημιδιαφανές. Πλάτος πανιού εως 2,45 cm. Τιμή με ενισχυμένο μηχανισμό και πλαστική αλυσίδα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Μικρότερη χρέωση 1,00Χ1,00.

Morocco

54.00 €

Roller (Ρολοκουρτίνα)MOROCCO. Σύνθεση 100% PES Ημιδιαφανές. Πλάτος πανιού εως 2,50 cm. Τιμή με ενισχυμένο μηχανισμό και πλαστική αλυσίδα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Μικρότερη χρέωση 1,00Χ1,00.

Broid

54.00 €

Roller (Ρολοκουρτίνα)BROID. Σύνθεση 50% PES-50% COTTON. Μη διαφανές. Πλάτος πανιού εως 2,10 cm. Τιμή με ενισχυμένο μηχανισμό και πλαστική αλυσίδα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Μικρότερη χρέωση 1,00Χ1,00.

Blackout

54.00 €

Roller (Ρολοκουρτίνα)BLACKOUT. Σύνθεση 100% PES Blackout Πλάτος πανιού εως 2,00 cm. Τιμή με ενισχυμένο μηχανισμό και πλαστική αλυσίδα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Μικρότερη χρέωση 1,00Χ1,00.

Metal

57.00 €

Roller (Ρολοκουρτίνα)METAL. Σύνθεση 85%PES-15%METALLIC YARN. Μη διαφανές. Πλάτος πανιού εως 2,10 cm. Τιμή με ενισχυμένο μηχανισμό και πλαστική αλυσίδα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Μικρότερη χρέωση 1,00Χ1,00.

Silver

57.00 €

Roller (Ρολοκουρτίνα)SILVER. Σύνθεση 85%PES-15%METALLIC YARN Μη διαφανές. Πλάτος πανιού εως 2,10 cm. Τιμή με ενισχυμένο μηχανισμό και πλαστική αλυσίδα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Μικρότερη χρέωση 1,00Χ1,00.

Berlin

57.00 €

Roller (Ρολοκουρτίνα)BERLIN. Σύνθεση 100% PES Μη διαφανές. Πλάτος πανιού εως 2,00 cm. Τιμή με ενισχυμένο μηχανισμό και πλαστική αλυσίδα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Μικρότερη χρέωση 1,00Χ1,00.

Drops

57.00 €

Roller (Ρολοκουρτίνα)DROPS. Σύνθεση 100% PES Μη διαφανές. Πλάτος πανιού εως 2,00 cm. Τιμή με ενισχυμένο μηχανισμό και πλαστική αλυσίδα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Μικρότερη χρέωση 1,00Χ1,00.

Lebanon

61.00 €

Roller (Ρολοκουρτίνα)LEBANON. Σύνθεση 100% PES Διαφανές 5%. Πλάτος πανιού εως 2,00 cm. Τιμή με ενισχυμένο μηχανισμό και πλαστική αλυσίδα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Μικρότερη χρέωση 1,00Χ1,00.

Folk

61.00 €

Roller (Ρολοκουρτίνα)FOLK. Σύνθεση 100% PES Διαφανές 40%. Πλάτος πανιού εως 2,00 cm. Τιμή με ενισχυμένο μηχανισμό και πλαστική αλυσίδα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Μικρότερη χρέωση 1,00Χ1,00.

Shiny

65.00 €

Roller (Ρολοκουρτίνα)SHINY. Σύνθεση 100% PES Μη διαφανές. Πλάτος πανιού εως 2,00 cm. Τιμή με ενισχυμένο μηχανισμό και πλαστική αλυσίδα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Μικρότερη χρέωση 1,00Χ1,00.

Branch

65.00 €

Roller (Ρολοκουρτίνα)BRANCH. Σύνθεση 100% PES Διαφανές 20%. Πλάτος πανιού εως 2,00 cm. Τιμή με ενισχυμένο μηχανισμό και πλαστική αλυσίδα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Μικρότερη χρέωση 1,00Χ1,00.

Roses

66.00 €

Roller (Ρολοκουρτίνα)ROSES. Σύνθεση 100% PES Μη διαφανές. Πλάτος πανιού εως 2,00 cm. Τιμή με ενισχυμένο μηχανισμό και πλαστική αλυσίδα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Μικρότερη χρέωση 1,00Χ1,00.

Strips

66.00 €

Roller (Ρολοκουρτίνα)STRIPS. Σύνθεση 100% PES Διαφανές 30%. Πλάτος πανιού εως 2,00 cm. Τιμή με ενισχυμένο μηχανισμό και πλαστική αλυσίδα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Μικρότερη χρέωση 1,00Χ1,00.