Χαλιά Εκκλησιαστικά |

Kirman 6808/1018 Red

35.00 €

Κλασικό χαλί Kirman,100% Heat Set.Βάρος 1250 gr/m2.Υψος πέλους 40mm.Κόμποι 630,360/m2.

Kirman 6809/1018 Red

129.00 €

Κλασικό χαλί Kirman,100% Heat Set.Βάρος 1250 gr/m2.Υψος πέλους 40mm.Κόμποι 630,360/m2.

Kirman 6831/1018 Red

129.00 €

Κλασικό χαλί Kirman,100% Heat Set.Βάρος 1250 gr/m2.Υψος πέλους 40mm.Κόμποι 630,360/m2.

Kirman 6802/077 Ivory

129.00 €

Κλασικό χαλί Kirman,100% Heat Set.Βάρος 1250 gr/m2.Υψος πέλους 40mm.Κόμποι 630,360/m2.

Kirman 6831/077 Ivory

129.00 €

Κλασικό χαλί Kirman,100% Heat Set.Βάρος 1250 gr/m2.Υψος πέλους 40mm.Κόμποι 630,360/m2.

Kirman 6803/077 Ivory

129.00 €

Κλασικό χαλί Kirman,100% Heat Set.Βάρος 1250 gr/m2.Υψος πέλους 40mm.Κόμποι 630,360/m2.

Kirman 6808/077 Ivory

129.00 €

Κλασικό χαλί Kirman,100% Heat Set.Βάρος 1250 gr/m2.Υψος πέλους 40mm.Κόμποι 630,360/m2.

Kirman 6803/1018 Red

129.00 €

Κλασικό χαλί Kirman,100% Heat Set.Βάρος 1250 gr/m2.Υψος πέλους 40mm.Κόμποι 630,360/m2.

Kirman 6802/1018 Red

129.00 €

Κλασικό χαλί Kirman,100% Heat Set.Βάρος 1250 gr/m2.Υψος πέλους 40mm.Κόμποι 630,360/m2.

Kirman 6808/1018 Red

175.00 €

Κλασικό χαλί Kirman,100% Heat Set.Βάρος 1250 gr/m2.Υψος πέλους 40mm.Κόμποι 630,360/m2.

Kirman 6821/1018 Red

203.00 €

Κλασικό χαλί Kirman,100% Heat Set.Βάρος 1250 gr/m2.Υψος πέλους 40mm.Κόμποι 630,360/m2.

Kirman 6821/077 Ivory

203.00 €

Κλασικό χαλί Kirman,100% Heat Set.Βάρος 1250 gr/m2.Υψος πέλους 40mm.Κόμποι 630,360/m2.