|
Κορυφαία ποιότητα
20.00 €
Κορυφαία ποιότητα
20.00 €
Κορυφαία ποιότητα
20.00 €
Κορυφαία ποιότητα
20.00 €
Κορυφαία ποιότητα
20.00 €
Κορυφαία ποιότητα
23.00 €
Κορυφαία ποιότητα
23.00 €
Κορυφαία ποιότητα
23.00 €
Κορυφαία ποιότητα
25.00 €
Κορυφαία ποιότητα
25.00 €
Κορυφαία ποιότητα
25.00 €
Κορυφαία ποιότητα
25.00 €
Κορυφαία ποιότητα
25.00 €
Κορυφαία ποιότητα
25.00 €
Κορυφαία ποιότητα
25.00 €
Κορυφαία ποιότητα
25.00 €
Κορυφαία ποιότητα
25.00 €
Κορυφαία ποιότητα
25.00 €
Κορυφαία ποιότητα
25.00 €
Κορυφαία ποιότητα
25.00 €
Κορυφαία ποιότητα
25.00 €
Κορυφαία ποιότητα
25.00 €
Κορυφαία ποιότητα
25.00 €
Κορυφαία ποιότητα
25.00 €

Sun 911-960 Πλάτος 0,67 cm

20.00 €

Διάδρομος χαλί Sun,100% Heatset .Τελικό βάρος 2300 gr/m².Ύψος πέλους 11 mm, Πυκνότητα 360.000 points/m² .Η τιμή είναι για τρέχον μέτρο και περιλαμβάνει ΦΠΑ.  

Sun 10544-161 Πλάτος 0,67 cm

20.00 €

Διάδρομος χαλί Sun,100% Heatset .Τελικό βάρος 2300 gr/m².Ύψος πέλους 11 mm, Πυκνότητα 360.000 points/m² .Η τιμή είναι για τρέχον μέτρο και περιλαμβάνει ΦΠΑ.  

Sun 911-161 Πλάτος 0,67 cm

20.00 €

Διάδρομος χαλί Sun,100% Heatset .Τελικό βάρος 2300 gr/m².Ύψος πέλους 11 mm, Πυκνότητα 360.000 points/m² .Η τιμή είναι για τρέχον μέτρο και περιλαμβάνει ΦΠΑ.  

Sun 10544-011 Πλάτος 0,67 cm

20.00 €

Διάδρομος χαλί Sun,100% Heatset .Τελικό βάρος 2300 gr/m².Ύψος πέλους 11 mm, Πυκνότητα 360.000 points/m² .Η τιμή είναι για τρέχον μέτρο και περιλαμβάνει ΦΠΑ.  

Sun 4639-011 Πλάτος 0,67 cm

20.00 €

Διάδρομος χαλί Sun,100% Heatset .Τελικό βάρος 2300 gr/m².Ύψος πέλους 11 mm, Πυκνότητα 360.000 points/m² .Η τιμή είναι για τρέχον μέτρο και περιλαμβάνει ΦΠΑ.  

Nefeli 17962-670 Πλάτος 0,67 cm

23.00 €

Διάδρομος χαλί Nefeli, Heatset και Polyester.Τελικό βάρος 2500 gr/m².Ύψος πέλους 11 mm, Πυκνότητα 432.000 points/m² .Η τιμή είναι για τρέχον μέτρο και περιλαμβάνει ΦΠΑ.  

Nefeli 18062-060 Πλάτος 0,67 cm

23.00 €

Διάδρομος χαλί Nefeli, Heatset και Polyester.Τελικό βάρος 2500 gr/m².Ύψος πέλους 11 mm, Πυκνότητα 432.000 points/m² .Η τιμή είναι για τρέχον μέτρο και περιλαμβάνει ΦΠΑ.  

Nefeli 17960-095 Πλάτος 0,67 cm

23.00 €

Διάδρομος χαλί Nefeli, Heatset και Polyester.Τελικό βάρος 2500 gr/m².Ύψος πέλους 11 mm, Πυκνότητα 432.000 points/m² .Η τιμή είναι για τρέχον μέτρο και περιλαμβάνει ΦΠΑ.  

Viva 18058-681 Πλάτος 0,67 cm

25.00 €

Διάδρομος χαλί Viva,100% Heatset.Τελικό βάρος 2330 gr/m².Ύψος πέλους 11 mm, Πυκνότητα 432.000 points/m² .Η τιμή είναι για τρέχον μέτρο και περιλαμβάνει ΦΠΑ.  

Viva 18057-695 Πλάτος 0,67 cm

25.00 €

Διάδρομος χαλί Viva,100% Heatset.Τελικό βάρος 2330 gr/m².Ύψος πέλους 11 mm, Πυκνότητα 432.000 points/m² .Η τιμή είναι για τρέχον μέτρο και περιλαμβάνει ΦΠΑ.  

Viva 18054-060 Πλάτος 0,67 cm

25.00 €

Διάδρομος χαλί Viva,100% Heatset.Τελικό βάρος 2330 gr/m².Ύψος πέλους 11 mm, Πυκνότητα 432.000 points/m² .Η τιμή είναι για τρέχον μέτρο και περιλαμβάνει ΦΠΑ.  

Viva 18057-060 Πλάτος 0,67 cm

25.00 €

Διάδρομος χαλί Viva,100% Heatset.Τελικό βάρος 2330 gr/m².Ύψος πέλους 11 mm, Πυκνότητα 432.000 points/m² .Η τιμή είναι για τρέχον μέτρο και περιλαμβάνει ΦΠΑ.  

Skyfall 20762-730 Πλάτος 0,67 cm

25.00 €

Διάδρομος χαλί Skyfall Frize, Heatset .Τελικό βάρος 2500 gr/m².Ύψος πέλους 8mm,Πυκνότητα 224.000 points/m²Η τιμή είναι για τρέχον μέτρο και περιλαμβάνει ΦΠΑ.

Sky 21744-695 Πλάτος 0,67

25.00 €

Διάδρομος χαλί Sky Frize,Heatset .Τελικό βάρος 2500 gr/m².Ύψος πέλους 10 mm,Η τιμή είναι για τρέχον μέτρο και περιλαμβάνει ΦΠΑ.  

Sky 20754-098 Πλάτος 0,67

25.00 €

Διάδρομος χαλί Sky Frize,Heatset .Τελικό βάρος 2500 gr/m².Ύψος πέλους 10 mm,Η τιμή είναι για τρέχον μέτρο και περιλαμβάνει ΦΠΑ.

Sky 21752-953 Πλάτος 0,67

25.00 €

Διάδρομος χαλί Sky Frize,Heatset .Τελικό βάρος 2500 gr/m².Ύψος πέλους 10 mm,Η τιμή είναι για τρέχον μέτρο και περιλαμβάνει ΦΠΑ.

Sky 23058-680 Πλάτος 0,67 cm.

25.00 €

Διάδρομος χαλί Sky Frize,Heatset .Τελικό βάρος 2500 gr/m².Ύψος πέλους 10 mm,Η τιμή είναι για τρέχον μέτρο και περιλαμβάνει ΦΠΑ.  

Sky 23055-795 Πλάτος 0,67 cm.

25.00 €

Διάδρομος χαλί Sky Frize,Heatset .Τελικό βάρος 2500 gr/m².Ύψος πέλους 10 mm,Η τιμή είναι για τρέχον μέτρο και περιλαμβάνει ΦΠΑ.  

Sky 23058-695 Πλάτος 0,67 cm.

25.00 €

Διάδρομος χαλί Sky Frize,Heatset .Τελικό βάρος 2500 gr/m².Ύψος πέλους 10 mm,Η τιμή είναι για τρέχον μέτρο και περιλαμβάνει ΦΠΑ.  

Sky 21812-070 Πλάτος 0,67

25.00 €

Διάδρομος χαλί Sky Frize,Heatset .Τελικό βάρος 2500 gr/m².Ύψος πέλους 10 mm,Η τιμή είναι για τρέχον μέτρο και περιλαμβάνει ΦΠΑ.

Sky 10044-070 Πλάτος 0,67

25.00 €

Διάδρομος χαλί Sky Frize,Heatset .Τελικό βάρος 2500 gr/m².Ύψος πέλους 10 mm,Η τιμή είναι για τρέχον μέτρο και περιλαμβάνει ΦΠΑ.

Sky 21836-710 Πλάτος 0,67

25.00 €

Διάδρομος χαλί Sky Frize,Heatset .Τελικό βάρος 2500 gr/m².Ύψος πέλους 10 mm,Η τιμή είναι για τρέχον μέτρο και περιλαμβάνει ΦΠΑ.  

Sky 21743-072 Πλάτος 0,67

25.00 €

Διάδρομος χαλί Sky Frize,Heatset .Τελικό βάρος 2500 gr/m².Ύψος πέλους 10 mm,Η τιμή είναι για τρέχον μέτρο και περιλαμβάνει ΦΠΑ. .  

Sun 911-960 Πλάτος 0,80 cm

25.00 €

Διάδρομος χαλί Sun,100% Heatset .Τελικό βάρος 2300 gr/m².Ύψος πέλους 11 mm, Πυκνότητα 360.000 points/m² .Η τιμή είναι για τρέχον μέτρο και περιλαμβάνει ΦΠΑ.