|
Κορυφαία ποιότητα
13.00 €
Κορυφαία ποιότητα
13.00 €
Κορυφαία ποιότητα
13.00 €
Κορυφαία ποιότητα
13.00 €
Κορυφαία ποιότητα
13.00 €
Κορυφαία ποιότητα
13.00 €
Κορυφαία ποιότητα
13.00 €
Κορυφαία ποιότητα
13.00 €
Κορυφαία ποιότητα
13.00 €
Κορυφαία ποιότητα
13.00 €
Κορυφαία ποιότητα
13.00 €
Κορυφαία ποιότητα
13.00 €

Exlusive 300+Diamont OAK Natural 6578108

13.00 €

Συλλογή: Exclusive 300 Κλάση: 23 ''βαριά οικιακή'' & 32 ''επαγγελματική'' Πάχος: 3,0mm Επίστρωση (layer): 0.25mm Βάρος: 1.840kg/m2.Στην τιμή περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

Exlusive 300+Diamont OAK Grey 6578109

13.00 €

Συλλογή: Exclusive 300 Κλάση: 23 ''βαριά οικιακή'' & 32 ''επαγγελματική'' Πάχος: 3,0mm Επίστρωση (layer): 0.25mm Βάρος: 1.840kg/m2.Στην τιμή περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

Exclusive 300+Prestige OAK Dark Brown 15001

13.00 €

Συλλογή: Exclusive 300 Κλάση: 23 ''βαριά οικιακή'' & 32 ''επαγγελματική'' Πάχος: 3,0mm Επίστρωση (layer): 0.25mm Βάρος: 1.840kg/m2.Στην τιμή περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

Exclusive 300+Prestige OAK Warm Natural 15002

13.00 €

Συλλογή: Exclusive 300 Κλάση: 23 ''βαριά οικιακή'' & 32 ''επαγγελματική'' Πάχος: 3,0mm Επίστρωση (layer): 0.25mm Βάρος: 1.840kg/m2.Στην τιμή περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

Exclusive 300+Prestige OAK Natural 15003

13.00 €

Συλλογή: Exclusive 300 Κλάση: 23 ''βαριά οικιακή'' & 32 ''επαγγελματική'' Πάχος: 3,0mm Επίστρωση (layer): 0.25mm Βάρος: 1.840kg/m2.Στην τιμή περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

Exclusive 300+Prestige OAK Light Natural 15004

13.00 €

Συλλογή: Exclusive 300 Κλάση: 23 ''βαριά οικιακή'' & 32 ''επαγγελματική'' Πάχος: 3,0mm Επίστρωση (layer): 0.25mm Βάρος: 1.840kg/m2.Στην τιμή περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Exlusive 300+Prestige OAK Beige 15005

13.00 €

Συλλογή: Exclusive 300 Κλάση: 23 ''βαριά οικιακή'' & 32 ''επαγγελματική'' Πάχος: 3,0mm Επίστρωση (layer): 0.25mm Βάρος: 1.840kg/m2.Στην τιμή περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

Exclusive 300+Prestige OAK Salmon 15006

13.00 €

Συλλογή: Exclusive 300 Κλάση: 23 ''βαριά οικιακή'' & 32 ''επαγγελματική'' Πάχος: 3,0mm Επίστρωση (layer): 0.25mm Βάρος: 1.840kg/m2.Στην τιμή περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

Exclusive 300+Prestige OAK Grey 15007

13.00 €

Συλλογή: Exclusive 300 Κλάση: 23 ''βαριά οικιακή'' & 32 ''επαγγελματική'' Πάχος: 3,0mm Επίστρωση (layer): 0.25mm Βάρος: 1.840kg/m2.Στην τιμή περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

Exclusive 300+Prestige OAK Light Grey 15008

13.00 €

Συλλογή: Exclusive 300 Κλάση: 23 ''βαριά οικιακή'' & 32 ''επαγγελματική'' Πάχος: 3,0mm Επίστρωση (layer): 0.25mm Βάρος: 1.840kg/m2.Στην τιμή περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

Exclusive 300+Prestige OAK Light Beige 15009

13.00 €

Συλλογή: Exclusive 300 Κλάση: 23 ''βαριά οικιακή'' & 32 ''επαγγελματική'' Πάχος: 3,0mm Επίστρωση (layer): 0.25mm Βάρος: 1.840kg/m2.Στην τιμή περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

Excelence 300+ Prestige OAK White 15010

13.00 €

Συλλογή: Exclusive 300 Κλάση: 23 ''βαριά οικιακή'' & 32 ''επαγγελματική'' Πάχος: 3,0mm Επίστρωση (layer): 0.25mm Βάρος: 1.840kg/m2.Στην τιμή περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.